За нас - ДГ Иглика
Меню Затваряне

За нас

ДГ„Иглика” се намира в комплекс „Славейков“ до бл.8, град Бургас и е създадена през 1975 година. Тя се финансира от Община Бургас и предоставените и за ползване имоти са публична общинска собственост.В нея се отглеждат, обучават и възпитават над 380 деца от 2 до 7 годишна възраст. Всички деца са разпределени по възрастов признак, а именно в 11 градински и 3 яслени групи.

Детското заведениее реномирана образователна структура за предучилищна подготовка и възпитание. Помещава се в четири отделни павилиона, съобразени със всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата.

Има много добра и модерна материална база.Всяка група разполага с просторни, удобни и уютни занимални със спални. Всяка е със собствен облик и интериор, естетически оформени кътове за дейност и игра на децата. Детското заведение разполага още със самостоятелен кухненски блок, методичен кабинет, модерна зала за музика и театър, заграден двор с обособени спортни площадки за игра на всички групи.

На територията му има изградена WI-FI връзка. Цялостната дейност в детското заведение е съобразена с обществено значимите процеси и нагласи, в синхрон с модерните европейски практики. Учителите познават и прилагат интерактивни технологии за социализация на детето и ефективни модели на педагогическо взаимодействие: семейство – детска градина.Прилагат подходи и модели за интеркултурно и мултиетническо образование, познават програмни дидактични системи и организационни подходи.

ДГ „Иглика” е дългогодишен член на Световната организация по предучилищно образование /ОМЕП/. Участник е в Центъра по развитие на детската реч към ДПКУ „Д-р П. Берон” град Варна, работи с Пресцентъра към ОД на МВР – град Бургас, ЦПЛР Бургас, неправителствени организации и културни институции в града.

В ДГ„Иглика” има оборудван методичен кабинет с мултимедия. Изградена е цялостна структура и организация, която работи много ефикасно за повишаване квалификацията и развитието на педагогическите специалисти, непедагогическият персонал и медицинските кадри.

Детското заведение разполага с опитен екип от учители новатори, с нарастваща професионална отговорност и бързо адаптиращи се новоназначени педагози.Висококачественият образователен процес е резултат от пълноценна професионална квалификация и вътрешно методическа дейност. Има създадени условия за прилагане на педагогическо майсторство, високата отговорност на учителите, материалната и ресурсната осигуреност, действен и системен контрол, свързан с планиране, организиране и провеждане на дейностите съгласно с нормативната уредба и вътрешните планове и програми.

Децата от детското заведение са активни участници в общински и регионални мероприятия. Организират се съвместни мероприятия с Пресцентъра на МВР по Превенция на престъпността и РСПБН – град Бургас. Традиция са изложбите и празничните концерти съвместно с родителската общественост.