ДГ Иглика – Детска градина Иглика гр. Бургас кс. Славейков
Меню Затваряне

Добре дошли в официалния сайт на ДГ „Иглика“

В ДГ „Иглика” работят 11 градински и 3 ясленски групи, в които се възпитават и обучават 402 деца. От тях 75 деца в детска ясла. В ДГ „Иглика” работят професионално квалифициран педагогически и медицински екип, от които 22 учители /15 старши учители, 2-ма главни учители и 5 учителя/, 8 медицински сестри, музикален ръководител и педагог.

dgiglika1

Имаме модерна зала за музика и театър. ДГ „Иглика” е база на Центъра по проблемите на детската реч към Института за подготовка и квалификация на учители – град Варна. Участва в регионални и национални кампании по превенция на престъпността, съвместно с КАТ и пресцентъра на МВР – гр. Бургас. Доброто партньорство продължава в съвместната работа по превенция правата на детето и неговото безопасно поведение. В детското заведение работят разнообразни школи по интереси:

 • – Школа по народни и спортни танци
 • – Школа по бойни изкуства
 • – Школа по изобразително изкуство
 • – Школа по футбол

Заниманията в тях се провеждат от специалисти в допълнително за децата време. Школите се посещават по желание от родителите.

dgiglikadv
vision

Нашата визия: Детската градина да се превърне в желано място за детето, където то ще се чувства защитено, разбирано и подкрепяно. Място гарантиращо умственото, социалното, емоционалното, личностното и физическото развитие на всяко дете.

mission

Нашата мисия: Превръщане на детската градина в място за оптимално развитие на личността, нейната автономност, заложбите и способностите на детето в процеса на обучение и възпитание.

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие

Програмата система на ДГ„Иглика“ е модел на психолого-педагогическа подкрепа за позитивна социализация и индивидуализация на детската личност, основаваща се на съвременни подходи за развитие на детската личност.

 • хуманно-личностен;
 • индивидуален;
 • игрови;
 • комплексно- интегрален;
 • ситуационен;
 • системно-структурен;
 • дейностен.
dgiglika2

Форми на педагогическо взаимодействие

Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в- съответствие с настоящата програмна система при зачитане интересите и потребностите на децата.

Основна форма - Български език и литератора;
- Математика;
-Околен свят;
- Изобразително изкуство;
- Физическа култура;
- Конструиране и технологии;
- Музика.

Допълнителни форми - игрова дейност;
- разходки, екскурзии;
- спортни дейности;
- творчески дейности;
- експериментиране и елементарни опити;
-празници и развлечения,

Брой основни педагогически ситуации седмично по възрастови групи: I-ва възрастова група : 11 основни;
II-ра възрастова група -13 основни;
III-та възрастова група - 15 основни и 2 допълнителни;
IV-та възрастова група -17 основни и 2 допълнителни.

dgiglikadv