Добре дошли в официалния сайт на ДГ „Иглика“ - ДГ Иглика
Меню Затваряне

Добре дошли в официалния сайт на ДГ „Иглика“

В ДГ „Иглика” работят 11 градински и 3 ясленски групи, в които се възпитават и обучават 343 деца. От тях 71 деца в детска ясла. В ДГ „Иглика” работят професионално квалифициран педагогически и медицински екип, от които 22 учители, 2 главни, 13 старши, 7 учители и 6 медицински сестри.
Логопед , зам.директор по УД и зам.директор АСД

dgiglika1

Имаме модерна зала за музика и театър. ДГ „Иглика” е база на Центъра по проблемите на детската реч към Института за подготовка и квалификация на учители – град Варна. Участва в регионални и национални кампании по превенция на престъпността, съвместно с КАТ и пресцентъра на МВР – гр. Бургас. Доброто партньорство продължава в съвместната работа по превенция правата на детето и неговото безопасно поведение. В детското заведение работят разнообразни школи по интереси:

  • – Школа по народни и спортни танци
  • – Школа по зумба
  • – Школа по футбол

Заниманията в тях се провеждат от специалисти в допълнително за децата време. Школите се посещават по желание от родителите.

dgiglikadv
vision

Нашата визия: Детската градина да се превърне в желано място за детето, където то ще се чувства защитено, разбирано и подкрепяно. Място гарантиращо умственото, социалното, емоционалното, личностното и физическото развитие на всяко дете.

mission

Нашата мисия: Превръщане на детската градина в място за оптимално развитие на личността, нейната автономност, заложбите и способностите на детето в процеса на обучение и възпитание.

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие

Програмата система на ДГ„Иглика“ е модел на психолого-педагогическа подкрепа за позитивна социализация и индивидуализация на детската личност, основаваща се на съвременни подходи за развитие на детската личност.

  • хуманно-личностен;
  • индивидуален;
  • игрови;
  • комплексно- интегрален;
  • ситуационен;
  • системно-структурен;
  • дейностен.
dgiglika2

Форми на педагогическо взаимодействие

Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в- съответствие с настоящата програмна система при зачитане интересите и потребностите на децата.

Основна форма - Български език и литератора;
- Математика;
-Околен свят;
- Изобразително изкуство;
- Физическа култура;
- Конструиране и технологии;
- Музика.

Допълнителни форми - игрова дейност;
- разходки, екскурзии;
- спортни дейности;
- творчески дейности;
- експериментиране и елементарни опити;
-празници и развлечения,
-Английски език;
-Краезнание - за трета и четвърта възрастова група;
-Изобразително изкуство за четвърта група.

Брой основни педагогически ситуации седмично по възрастови групи: I-ва възрастова група : 11 основни;
II-ра възрастова група -13 основни;
III-та възрастова група - 15 основни и 2 допълнителни;
IV-та възрастова група -17 основни и 2 допълнителни.

dgiglikadv